SMTP ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਗਾਈਡ ਫੀਚਰਡ ਚਿੱਤਰ

IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਈਮੇਲ ਇਨਬਾਕਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ IP ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਨਬਾਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ISPs (ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ IP ਪਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ISPs ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ IPs ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ IPs ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਗਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥ੍ਰੋਟਲ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਪੈਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ISPs ਈਮੇਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ISP ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ISP ਫਿਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਕਲਿੱਕ ਦਰਾਂ, ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।

ਜੇਕਰ ਸਪੈਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਲ ਸਪੈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਟਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੋਟਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੈਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਜਾਂ IP ਨੂੰ ISPs ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ISPs ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ VPS ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ VPS 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵਰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ।

IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 

ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਅਚਾਨਕ, ਉੱਚ-ਵਾਲੀਅਮ ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ISPs ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।  ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ IP ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ। IPs ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।

 

ਜਦੋਂ IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕਸਾਰ ਕੈਡੈਂਸ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਵਾਲੀਅਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ IP ਠੰਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਟਾਰਗਿਟ ਦੀ IT ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈਮੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।

ਤਪਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

 

ਉਛਾਲ ਦਰਾਂ: 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ 3-5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਛਾਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਚੇ ਲਈ ਆਈਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਸਪੈਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ:

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 0.08% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। .

ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਸਕੋਰ: 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ: dnsbl.info, mxtoolbox.com/blacklists.aspxਹੈ, ਅਤੇ poste.io/dnsbl 

IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਵਸ # ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ

1 50

2 100

3 500

4 1,000

5 5,000

6 10,000

7 20,000

8 40,000

9 70,000

10 100,000

11 150,000

12 250,000

13 400,000

14 600,000

15 1,000,000

16 2,000,000

17 4,000,000

18 + ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਤੱਕ ਡਬਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀਅਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ISP ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IP ਵਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਬਡੋਮੇਨ ਵੰਡ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ISPs ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ IP ਐਡਰੈੱਸ ਵੱਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹੁਣ ਡੋਮੇਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਹਨ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ IP ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ IP ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੇਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਸਬਡੋਮੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਮੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੋਮੇਨਾਂ ਜਾਂ ਸਬਡੋਮੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।