ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਉਹ HTML ਪੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਫਿਸ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ID ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ID ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ HTML ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਈਡਬਾਰ 'ਤੇ "ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਸੰਪਾਦਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ HTML ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

URL ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਦੇ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ.

ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਈਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ URL ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ URL ਤੋਂ HTML ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੈਕਬਾਕਸ ਚੁਣੋ।

ਗੋਫ਼ਿਸ਼ ਸਾਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਪਾਸਵਰਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਚੈਕਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

*ਟਿਪ: ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, "ਇਸ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ:" ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ URL ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ "ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਟਿਪ: ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ URL ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: http:// ਜਾਂ https://

ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ/ਐਂਡਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ HTML, CSS, JavaScript ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: http[s]://phishing_server/static/filename

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਉਹ HTML ਪੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਫਿਸ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ID ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ID ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ HTML ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਈਡਬਾਰ 'ਤੇ "ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਸੰਪਾਦਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ HTML ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

URL ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਦੇ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ.

ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਈਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ URL ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ URL ਤੋਂ HTML ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੈਕਬਾਕਸ ਚੁਣੋ।

ਗੋਫ਼ਿਸ਼ ਸਾਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਪਾਸਵਰਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਚੈਕਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

*ਟਿਪ: ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, "ਇਸ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ:" ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ URL ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ "ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਟਿਪ: ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ URL ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: http:// ਜਾਂ https://

ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ/ਐਂਡਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ HTML, CSS, JavaScript ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: http[s]://phishing_server/static/filename

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਉਹ HTML ਪੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਫਿਸ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ID ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ID ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ HTML ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਈਡਬਾਰ 'ਤੇ "ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਸੰਪਾਦਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ HTML ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

URL ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਦੇ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ.

ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਈਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ URL ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ URL ਤੋਂ HTML ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੈਕਬਾਕਸ ਚੁਣੋ।

ਗੋਫ਼ਿਸ਼ ਸਾਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਪਾਸਵਰਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਚੈਕਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

*ਟਿਪ: ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, "ਇਸ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ:" ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ URL ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ "ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ" ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਟਿਪ: ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ URL ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: http:// ਜਾਂ https://

ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ/ਐਂਡਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ HTML, CSS, JavaScript ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: http[s]://phishing_server/static/filename

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?