ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ (MDR) ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ

ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ?

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ $3.86 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ $100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ (MDR) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਖਤਰਾ?

ਕੰਪਨੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਲਈ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਦੋਂ ਹਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ.

ਕੰਪਨੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕਦੋਂ ਹਨ ਖਤਰੇ 'ਤੇ.

ਕੰਪਨੀ ਕਲਾਉਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਈਓ, ਸੀਐਫਓ, ਸੀਆਈਓਆਦਿ

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ?

1. ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਹੇਠ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ.

2. ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਡੋਮੇਨਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਆਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.

3. ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੁਫੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ.

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

(833) 892-3596

ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ?

shi ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ

ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਬਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਾਂ:

  • ਐਮਾਜ਼ਾਨ
  • ਜ਼ੂਮ
  • ਡੈਲੋਈਟ
  • ਸ਼ਿਪਿੰਗ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ!