ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਡੇਟਾ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ:

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ IBM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ $3.86 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਔਸਤਨ $100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

 

ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ:

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਪਾਲਣਾ ਮੁੱਦੇ:

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HIPAA, PCI DSS, ਅਤੇ SOC 2। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ.

 

ਡਾtimeਨਟਾਈਮ:

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ:

ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਸਿੱਟਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਡਾਊਨਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਤ, ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HIPAA, PCI DSS, SOC 2, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

(833) 892-3596

ਸੀਆਰਐਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੀਆਰਐਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

CRM ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ,

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ CRM ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ CRM ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਹੀ CRM ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਗਾਹਕ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ CRM: ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ CRM: ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ CRM: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "