CEO ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੈ?

CEO ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਈਓ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੈ?

CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਈਮੇਲ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦਾਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਚਆਰ ਜਾਂ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਬੀਈਸੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਬਰਛੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, BEC, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਔਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਨਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਪੀੜਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਸ਼ਿੰਗ

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ, ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਈਮੇਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਰਾਧੀ ਫਿਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਈਓ ਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ, ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਰਛੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ

ਸਪੀਅਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਛੇ ਦੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਬਰਛੇ ਦੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਈਓ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵ੍ਹੇਲਿੰਗ

ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵ੍ਹੇਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ CEO ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੱਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਅਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ URL, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਜਾਂ ਵੌਇਸਮੇਲ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।

ਸੀਈਓ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

 1. ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।

 2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀਰੋ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

 3. ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ CEO ਫਰਾਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।

 4. ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, CEO ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਸਵਰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਈਮੇਲਾਂ, URL ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 5. ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 6. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੂਲ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

 7. ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:
 1. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ

 2. ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

 3. CEO ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਬਰਛੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵ੍ਹੇਲਿੰਗ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਵਧਾਓ

 4. ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀਰੋ ਬਣਾਓ

 5. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ

 6. ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੱਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰੋ

 7. ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

 8. ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

 9. ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

 10. ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ

CEO ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

CEO ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ