ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਅਭਿਆਨ

ਗੋਫਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "ਮੁਹਿੰਮ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਗੋਫਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਨਾਮ - ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਓ।

ਈਮੇਲ ਟੈਮਪਲੇਟ - ਉਹ ਈਮੇਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ - HTML ਪੰਨਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਟੈਪਲੇਟ ਵਿੱਚ URL 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

URL – ਉਹ URL ਜੋ ਈਮੇਲ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ {{.URL}} ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ - ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ - ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜਣਾ - ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ SMTP ਸੰਰਚਨਾ।

ਸਮੂਹ - ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ।

ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਫਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ "ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

"ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਮਿਤੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗੋਫਿਸ਼ "ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਅਤੇ "ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੇਗਾ।

 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਿਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਲੌਂਚ ਮੁਹਿੰਮ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "CSV ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

 

ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

id, ਈਮੇਲ, first_name, last_name, ਸਥਿਤੀ, ਸਥਿਤੀ, ip, ਵਿਥਕਾਰ, ਲੰਬਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ (ਕੱਚੀ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ)।

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੰਪੂਰਨ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ

ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ "ਮਿਟਾਓ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ

ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਵੇਖੋ। ਨਤੀਜਾ ਪੰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ "ਕੈਪਚਰ ਕ੍ਰੇਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ" ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਅਭਿਆਨ

ਗੋਫਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "ਮੁਹਿੰਮ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਗੋਫਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਨਾਮ - ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਓ।

ਈਮੇਲ ਟੈਮਪਲੇਟ - ਉਹ ਈਮੇਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ - HTML ਪੰਨਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਟੈਪਲੇਟ ਵਿੱਚ URL 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

URL – ਉਹ URL ਜੋ ਈਮੇਲ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ {{.URL}} ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ - ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ - ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜਣਾ - ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ SMTP ਸੰਰਚਨਾ।

ਸਮੂਹ - ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ।

ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਫਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ "ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

"ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਮਿਤੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗੋਫਿਸ਼ "ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਅਤੇ "ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਿਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਲੌਂਚ ਮੁਹਿੰਮ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "CSV ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

 

ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

id, ਈਮੇਲ, first_name, last_name, ਸਥਿਤੀ, ਸਥਿਤੀ, ip, ਵਿਥਕਾਰ, ਲੰਬਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ (ਕੱਚੀ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ)।

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੰਪੂਰਨ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਟਾਓ

ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ "ਮਿਟਾਓ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ

ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਵੇਖੋ। ਨਤੀਜਾ ਪੰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ "ਕੈਪਚਰ ਕ੍ਰੇਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ" ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਗੋਫਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ

ਅਭਿਆਨ

ਗੋਫਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ "ਮੁਹਿੰਮ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਗੋਫਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਨਾਮ - ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਓ।

ਈਮੇਲ ਟੈਮਪਲੇਟ - ਉਹ ਈਮੇਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ - HTML ਪੰਨਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਟੈਪਲੇਟ ਵਿੱਚ URL 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

URL – ਉਹ URL ਜੋ ਈਮੇਲ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ {{.URL}} ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ - ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ - ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜਣਾ - ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ SMTP ਸੰਰਚਨਾ।

ਸਮੂਹ - ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ।

ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਫਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ "ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਅਤੇ "ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

"ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਮਿਤੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਗੋਫਿਸ਼ "ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ" ਅਤੇ "ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ" ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਿਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਲੌਂਚ ਮੁਹਿੰਮ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "CSV ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

id, ਈਮੇਲ, first_name, last_name, ਸਥਿਤੀ, ਸਥਿਤੀ, ip, ਵਿਥਕਾਰ, ਲੰਬਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ (ਕੱਚੀ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ)।

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੰਪੂਰਨ" ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਟਾਓ

ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ "ਮਿਟਾਓ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ

ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਵੇਖੋ। ਨਤੀਜਾ ਪੰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ "ਕੈਪਚਰ ਕ੍ਰੇਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ" ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?